Redakcja Biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:
Nadzór merytoryczny prowadzi: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Wanda Grochowska-Skonieczna, ul.Wojska Polskiego 41, tel. / fax. (067) 258-50-66/67/68/69 ,

e-mail: sekretariat@walcz.pup.gov.pl
Za modyfikację informacji odpowiada: Agnieszka Szczygłowska Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 41, tel. / fax. (067) 258-50-66/67/68/69 ,

e-mail: sekretariat@walcz.pup.gov.pl